تخفیف ویژه!
کد شناسه :319162

سلسله مباحثي براي طلاب علوم ديني

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

پژوهشي است در مورد بايسته‏هاي طلبگي و آسيب‏شناسي آن. اين کتاب در چهار فصل تدوين گرديده است: در فصل اول تحت عنوان «اهداف و انگيزه‏هاي طلبگي» راهکارهاي تقويت و گرايش به طلبگي مورد بحث قرار گرفته و لزوم برنامه‏ريزي علمي و تهذيب نفس تبيين گرديده است. در فصل دوم عوامل موفقيت طلبه در امر تحصيل و آسيب‏هاي پيش‏روي او در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم لباس روحانيت، تاريخچة آن و شرايط پوشيدن آن آمده است. در فصل چهارم و پاياني کتاب، ضرورت‏هايي که طلاب جوان بايد مد نظر داشته باشند، به ويژه در مواجهه با مباحث روز مطرح گرديده است.