تخفیف ویژه!
کد شناسه :319168

سياست هاي مالي و نقش آن در نظام اسلامي

21,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* کتاب شايسته تقدير در ششمين دوره کتاب فصل جمهوري اسلامي ايران (تابستان1387) * درآمدهاي عمومي و ضوابط سياستهاي مربوط به آن در چارچوب اسلامي، ضوابط شرعي مربوط به درآمدهاي دولتي از داراييهاي عمومي، سياستهاي هزينههاي عمومي در نظام اقتصاد اسلامي و ضوابط شرعي آن، کسري بودجه و ضوابط شرعي آن و... بخش هايي از اين کتاب است.