تخفیف ویژه!
کد شناسه :319183

شبيه سازي انسان در آينه فقه

110,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

شبيه سازي توليد مثل از طريق سلول غير جنسي و به وجود آمدن نسخه اي مطابق اصل بدون نياز به تلقيح سلول هاي جنسي است. اين فرآيند يکي از مباحث جديد در علم مهندسي ژنتيک و از روشهاي نوين باروري در دانـش پزشکي در عصـر کنوني مي بـاشد که هم ايـنک موفقيت اين عمليـات در حيوانـات تاييـد شده و مـراحل آزمايشي آن در انسانها در حال انجام است .در اين نوشتار بحث هاي استدلالي واجتهادي مرتبط با اين موضوع در چهار بخش شبيه سازي انسان ، شبيه سازي حيوانات ، توليد اعضاي بدن از طريق کاشت سلولهاي بنيادي و همزادسازي انسان از ديدگاه فقه غني و پويـاي شيعه مورد بررسي قرارگرفته است .