تخفیف ویژه!
کد شناسه :319212

شناخت كليساي پروتستان

250,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

چكيده : مسيحيت در طول تاريخ دوهزارساله خود چندين تحول مهم را پشت سر گذاشته است. يکي از اين تحولات، نهضت اصلاحات در قرن شانزدهم ميلادي بود که کليساي پروتستان از درون آن پديد آمد. اصلاحات پروتستاني بخشي از انحرافات مسيحيت را زدود، ولي اعتقاداتي مانند تثليث و فدا، و مناسكي مانند تعميد و عشاي رباني در اين کليسا به قوت خود باقي ماند. فهرست : مقدمه زمينهها درس اول: زمينههاي ديني درس دوم: زمينههاي فکري، اجتماعي و اقتصادي تاريخ درس سوم: پيشگامان اصلاحات در تاريخ کليسا درس چهارم: لوتر درس پنجم: کالون درس ششم: زوينگلي درس هفتم: ديگر مصلحان جغرافيا درس هشتم: کليساي پروتستان آلمان درس نهم: کليساي پروتستان فرانسه درس دهم: کليساي پروتستان انگلستان و پيوريتنها درس يازدهم: متديستها و اصلاحات اسکاتلند درس دوازدهم: کليساهاي پروتستان سوئيس، دانمارک، سوئد و هلند درس سيزدهم: اصلاح ديني در اروپاي شرقي الهيات درس چهاردهم: الهيات در کليساي پروتستان درس پانزدهم: کليساي پروتستان و کتاب مقدس درس شانزدهم: ترجمه و نقد کتاب مقدس درس هفدهم: اعترافنامههاي کليساي پروتستان درس هجدهم: کليساي پروتستان و فيض درس نوزدهم: گناه اصلي و نجات درس بيستم: اخلاق در کليساي پروتستان درس بيستويکم: فرجامشناسي در کليساي پروتستان درس بيستودوم: مقايسه کليساهاي پروتستان و کاتوليک فرقهها درس بيستوسوم: لوتريها و کالونيها درس بيستوچهارم: انگليکنها و نوتعميديان درس بيستوپنجم: يونيتارينها و کويکرها درس بيستوششم: مورمونها و کليساهاي ديگر مسائل اجتماعي درس بيستهفتم: نقش کليساي پروتستان در دين، اجتماع، سياست و اقتصاد درس بيستوهشتم: کليساي پروتستان و شورا درس بيستونهم: تبشير پروتستاني در جهان درس سيام: تبشير پروتستاني در ايران درس سيويکم: مبشران پروتستان در ايران درس سيودوم: کليساي پروتستان در ايران پيوستها