تخفیف ویژه!
کد شناسه :319217

شيعه در فضاي سايبر رويكردي اجتماعي

39,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب حاوي دو موضوع مهم است. موضوع اول، بررسي فضاي سايبر شيعي در ايران که مفاهيم کليدي پژوهشي از جمله، فضا، سايبر، اينترنت و وب را از حيث زمينههاي تاريخي فضاي سايبر در ايران مورد مطالعه قرار ميدهد. موضوع دوم نيز بررسي فضاي سايبر از نقطهنظر جامعهشناختي است. مطالعه رويکردهاي اجتماعي به فضاي سايبر و مدلهاي هنجاري رسانههاي اسلامي از نکات کليدي مورد مطالعه در اين موضوع است. همچنين نمونههاي ايدهآل سايتهاي شيعي از جمله تبيان و الشيعه معرفي ميشوند.