تخفیف ویژه!
کد شناسه :319222

صهباي حضور (شرح دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه)

90,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب شرح و تفسيري است از حضرت استاد بر دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه. دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه دعايي است که سيدالساجدين، امام زينالعابدينعليهالسلام به مناسبت ورود به ‏ماه مبارک رمضان انشاء فرمودهاند. آن حضرت اين دعا را به صورتي بسيار زيبا و با ترتيبي منطقي و جالب، با ‏حمد و ستايش الهي آغاز فرموده و سپس، ضمن بيان درخواستهاي خود به پيشگاه خداوند معارفي بلندمرتبه را ‏در فقرات جداگانه به ما ميآموزند.‏ استاد مصباح يزديمدظله در بخش اول اين کتاب به بيان حقيقت حمد و شکر و تفاوت اين دو، و عنايت ‏خداوند به شاکران پرداختهاند.‏ بخش دوم اين کتاب، با توجه به فرازهاي از اين دعاي شريف، به مسايلي چون: نقطه آغاز اشتباه شيطان و سقوط ‏او، عامل بدبختيها و گرفتاريهاي آدمي و حقيقت عبادت الاهي و هدف از آن اختصاص يافته است.‏ اشاره به مسأله هدايت بشر با تأکيد بر هدايت عام و خاص و بيان تفاوت «دين» و «ملت» در کلام امام ‏سجادعليهالسلام از مباحث بخش بعدي اين نوشتار است.‏ امام سجادعليه السلام در اين دعا يکي از راههاي هدايت بشر را ماه رمضان دانسته و اين ماه را ماه خدا، ماه اسلام، ‏ماه نزول قرآن، راه سعادت و راه طهارت و خلوص معرفي ميکنند. شرح اين بخش از کلام نوراني آن امام عزيز ‏به همراه توضيح مفهوم «امالکتاب» و «لوح محفوظ» و نيز شرح حقيقت نزول قرآن بر قلب پيامبرصليالله عليه وآله، ‏اهميت و جايگاه قرآن و مسأله جاودانگي آن، اهميت شب قدر و ضرورت حضور مستمر حجتالاهي در عالم، ‏مراتب روزه، مفهوم «ريا» و «سمعه» و فلسفه تکاليف الاهي با تأکيد بر اخلاص در بندگي، اهميت نماز و آثار ‏خشوع قلبي در رفتار، در بخشهاي بعدي اين کتاب بيان شده است.‏ مسأله انفاق و اهميت آن در اسلام با توجه به اين دعاي نوراني و نيز تشريح آن، کاربرد زکات و خمس، مفهوم ‏زکات باطني در کلام امام صادقعليه السلام، توجه به خويشان، ارحام و همسايگان، فقرا و شرکت در اموال اغنيا، ‏اخلاق معاشرت در اسلام، دفع کدورتها و قهرها و آشتي کردن با ديگران، برخورد عادلانه با دشمنان و ظالمان ‏و برخود خصمانه با دشمنان خدا از جمله مباحث ديگري است که حضرت استاد با عنايت به فقراتي از اين ‏دعاي شريف به آنها پرداختهاند.‏ از ديگر مطالب اين نوشتار ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد: تأثير و تأثر اعمال در يكديگر؛ فلسفه تضرع و زاري ‏حضرات معصومين ـعليهمالسلامـ در پيشگاه الهي؛ احساس فقر محض در برابر ذات باريتعالي؛ توحيد، الحاد ‏از توحيد و عوامل آن؛ موانع قرب خدا؛ اهميت مراقبه مستمر و راهکارهاي نجات از فريب شيطان؛ لوازم ‏استجابت دعا؛ مفهوم «عتق» و «فک رقبه»؛ ورود مؤمنان به جهنم؛ بهترين شيوه مناجات وتأثير باور در دعا؛ و...‏ همچنين، با توجه به محوريت صلوات در اين دعا، در کنار حمد و ستايش خداوند، يك بخش از اين كتاب به ‏اهميت صلوات بر پيامبر و اهلبيت ايشانصلواتالله عليهم اجمعين و شؤون وجودي آنان اختصاص داده شده است.‏