تخفیف ویژه!
کد شناسه :319227

عبرت هاي خرداد

65,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين كتاب حاصل گردآوري و تنظيم شماري از سخنرانيهاي حضرت استاد است كه به مناسبتهاي مختلف درباره نهضت پانزدهم خرداد ايراد شده است و نگارندگان براي غنيسازي و تكميل آنها، از ديگر آثار ايشان نيز بهره بردهاند. كتاب حاضر قيام پانزده خرداد را از چندين زاويه مورد بازكاوي و كاوش قرار داده است و در فصل نخست به بررسي خاستگاههاي آن نهضت از منظر معرفتي، سياسي و اجتماعي پرداخته است. فصل دوم اين نوشتار به شخصيتشناسي و نقش حياتي رهبر آن قيام، يعني امام خميني(ره) در شكلگيري و تداوم پيروزي آن قيام پرداخته است. در فصل سوم دشمنان دين و قيامهاي ديني ـ از جمله قيام پانزده خرداد ـ بازشناسي شدهاند و در فصل آخر نيز به پارهاي از مهمترين آسيبهايي كه متوجه اين نهضت است با اشاره به راهكارهاي مقابله با آنها، اختصاص يافته است.