تخفیف ویژه!
کد شناسه :319325

مباني انديشه اسلامي_1: درآمدي بر معرفت ‌شناسي و مباني معرفت ديني (ويراست جديد)

80,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بدون ترديد در علوم بشري با مجموعه اي از قضايا مواجه هستيم. براي هر محقق و انديشمندي جاي اين پرسش است که با چه ميزاني، در مورد گزاره هاي آن داوري کند و با چه ابزاري آنها را بشناسد و بر چه اساسي معيار صدق و کذب آنها را تشخيص دهد؟ در اين ميان، معرفت شناسي، علمي است که به اين گونه مباحث اساسي بشر مي پردازد و درباره هر يک از آنها بحث، کاوش، و گفت و گو مي کند. امروزه بحث از معرفت شناسي به ويژه در حوزه ديني فراگير شده، و در سطح عموم نيز مطرح مي گردد. همچنين بحث از اساسي ترين مباحث معرفت شناسي نظير علم حضوري، علم حصولي و حقيقت صدق و معيار آن و همچنين شرح مباحث مربوط به معرفت ديني و مباني آن مانند تعدد قرائت ها، پلوراليسم ديني، تعارض معرفت هاي ديني و ديگر معرفت هاي بشري از جمله مباحث مطرح شده در اين کتاب است. اين کتاب جلد اول از سري کتب (مباني انديشه اسلامي) است که رويکردي محققانه، روان و ساده به مباحث معرفت شناسي و مباني معرفت ديني دارد.