تخفیف ویژه!
کد شناسه :319427

مديريت برنامه ريزي و زمان

7,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در كتاب حاضر با اتكا به تعاليم مذهبي، اطلاعاتي را درباره ي برنامه ريزي با هدف تحصيل و آموختن دانش، نيز مديريت زمان با راهبردهاي استفاده ي بهينه طلاب از زمان مطرح شده است. سرفصل هاي مهم كتاب عبارتند از: بخش اول: برنامه ريزي، شامل مباحثي همچون: تعريف برنامه ريزي، آثار و ضرورت برنامه ريزي، مراحل برنامه ريزي، و ... بخش دوم: مديريت زمان يا راهبرد استفاده بهينه طلاب از زمان، شامل مباحثي همچون: تعريف مديريت زمان ، مزايا و فوايد مديريت زمان، بررسي و تبيين برخي عوامل اتلاف وقت، برخي از علل و راه هاي درمان بي نظمي و ... از جمله براي مراحل برنامه ريزي اين نكات ذكر گرديده است: 1- تعيين اهداف اصلي و فرعي، 2- فهرست كردن خواسته ها و نيازهاي لازم، 3- فهرست كردن وظايف و كارها و فعاليت هاي لازم براي وصول به اهداف، 4- تعيين اولويت ها و ارزش گذاري فهرست هاي ياد شده، 5- زمان سنجي براي هريك از نيازها و فعاليت ها، 6- چينش مهم ترين وظايف و كارها و نيازها در ساعات شبانه روز، و اوقات هفته و ماه و سال، 7- اجراي آزمايشي برنامه و تصحيح و تكميل آن پس از اجراي يك ماهه، 8- ارزيابي پي درپي برنامه.