تخفیف ویژه!
کد شناسه :319428

مديريت در سازمان ها

80,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب از دوازده درس و بيست و نه قسمت تشکيل شده است. درس اول با آشنايي مديريت اسلامي آغاز گرديده و درس دوم شکلگيري مديريت و کلياتي در اين زمينه پرداخته است. از درس چهارم تا درس دوازده، به پنج وظيفه اصلي مديران، يعني برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، هدايت و کنترل توجه شده است. تلاش شده به تناسب موضوع اشارهاي به توصيههاي اسلامي گردد. هدف از بيان اين توصيهها فضاسازي صحنه سازمان با فرهنگ اسلامي ميباشد. شايسته است که علاقه مندان تفصيل و تحقيق اين گونه مباحث را در کتب و مقالات تفصيلي جستجو نمايد.