تخفیف ویژه!
کد شناسه :319465

معيار دانش جلد اول

200,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* کتاب شايسته تقدير در بيست و سومين دوره کتاب فصل جمهوري اسلامي (1391) * کتاب منطق در سطح مقدمات و متوسطه به زبان فارسي نسبتا فراوان است، اما کتابي که حاوي سطوح عالي مباحث منطقي و برخوردار از اتقان لازم باشد، بسيار اندک است. شايد تنها کتاب تقريبا جامع در سطح عالي به زبان فارسي، اساس الاقتباس محقق طوسي باشد؛ اما همين کتاب نيز به دليل ادبيات کهنش و خالي بودن از برخي مباحث کليدي فلسفه منطق يا پاره اي مشرب هاي منطقي مانند منطق اشراقي، يا مختصر بودن مباحث مزبور در آن، خالي از کاستي نيست. کتاب پيش روي، مجموعه اي از مباحث منطقي است که از منابع اصيل منطقي که منطق دانان مسلمان به ويژه فارابي و ابن سينا تنقيح کرده و بسط داده اند فراهم آمده و ضمن اشاره به منشأ تاريخي بعضي از بحث ها به سبک منطق جديد تبيين و استدلال شده است و تمامي مباحث با ذکر منابع اصلي منطقي، مستدل و متقن مي بـاشد. جلد اول در چهار محور مباحث مقدماتي، منـطق تعريف، قضايـا و استـدلالِ مباشر از بخش منطقِ استنتاج و جلد دوم در سه محور حجت از بخش منطقِ استنتاج، برهان و مغالطه تنظيم شده است. و نيز مباحث جديدتر منطقي از قبيل انواع تعريف هاي لفظي، نقض محمول، عکس نقيض و انواع برهان لمّي و انّي در قياس استثنايي به آن افزوده شده است.