تخفیف ویژه!
کد شناسه :319476

منطق كاركردي و دفاع از دين

42,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

* کتاب برگزيده در چهاردهمين همايش کتاب سال حوزه (1391) * هدف اصلي نويسنده ارائه تبيين کارکردي دين و کشف آثار و پيامدهاي عرفي شدن آن است. جناب حجت الاسلام والمسلمين دکتر حميد پارسانيا نيز با مطالعه و ارائه نظرهاي سودمندشان، بر اتقان و غناي اثر افزوده اند. ساختار اين تحقيق از يک مدخل، شش فصل و يک خاتمه تشکيل شده است. در مدخل اين نوشتار، کليات تحقيق بيان شده است. در فصل نخست، درباره دستگاه مفهومي تحقيق، و در فصل دوم، درباره نظريه کاربردي و کاربردهاي آن در جامعه شناسي دين بحث شده است. در فصل سوم نمونه هاي توجيهات کارکردي در متون ديني با محوريت قرآن و در فصل چهارم نمونه هاي توجيهات کارکردي با محوريت آراي متألهان مسلمان بررسي شده است. فصل پنجم تبيين پيامدهاي عرفي کننده توجيه کارکردي را بر عهده دارد. فصل ششم به بررسي گونه اي ارتباط توجيه کارکردي در متون ديني و آراي متألفهان با عرفي شدن اختصاص يافته است. در خاتمه نيز به جمع بندي و نتيجه گيري اين تحقيق پرداخته شده است.