تخفیف ویژه!
کد شناسه :319481

مواجهه آيات و روايات با جنبه هاي منفي فرهنگ پذيري

37,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هدف اين پژوهش اثبات اين مطلب مي باشد که اسلام در آيات و روايات، پذيرش نکته هاي مفيد فرهنگ هاي ديگر را صحيح مي انگارد و در مقابل، اجازه فرهنگ پذيري منفي را نمي دهد. در فصل اول که حاوي تبيين و توضيح مبادي فرهنگ است، پس از مفهوم شناسي واژه فرهنگ و تعاريف مختلف آن، مولفه ها و ويژگي هاي آن مورد بررسي قرار گرفته و رابطه ميان دين و فرهنگ تبيين شده است. نويسنده، فصل دوم را به اسلام و فرهنگ پذيري اختصاص داده و به تبيين سازوکارهاي حضور اسلام در جامعه، مباني و راهبردهاي فرهنگي آن پرداخته و در نهايت، راهکارهاي اجتماعي و فرهنگي تحريم فرهنگ پذيري منفي از بيگانگان را جهت کاربردي شدن آن مطرح نموده است.