تخفیف ویژه!
کد شناسه :319509

نقد و بررسي انديشه وهابيت در مسئله توحيد و لوازم آن

33,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

چه تلخ واقعيتي است مظلوميت حقيقت، و چه شيرين حقيقتي است اين واقعيت که در مصاف هميشگي حق وباطل حق سربلند و سرافراز است و باطل از بين رفتني و نگونسار؛ نويسنده در اين کتاب انديشه وهابيت در مسئله توحيد و لوازم آن را مورد بررسي و نقد قرار مي دهد. اين کتاب شامل دومقدمه، هفت فصل و منابع مي باشد. مقدمه اول توسط معاونت پژوهش و مقدمه دوم توسط نويسنده نگاريده شده است؛ و همچنين فصل اول در مورد تاريخچه وهابيت است. فصل دوم درباره توحيد و شرک در عبادت را بررسي مي کند. فصل سوم توحيد وتوسل است. فصل چهارم توحيد و شفاعت است. فصل پنجم توحيد و زيارت اموات. فصل ششم توحيد و تبرک جستن. و فصل هفتم توحيد، سوگند، قرباني و ساختن بارگاه را مورد نقد و بررسي قرار مي دهد و در پايان منابع را بيان مي کند. نويسنده در پايان بيان مي دارد در تاريخ گذشتهء مسلمين گروهي پيدا شدند که راه ضلالت در پيش گرفته فرقه هايي را بوجود آوردند وبه ترغيب دشمنان اسلام، دراصول عقايد تحريفاتي انجام داده تا بتوانند چهره اسلام را خدشه دار کنند و يکي از اين انديشه هاي انحرافي،انديشه هاي ابن تيميه در قرن هشتم است؛ در قرن دوازدهم هجري بار ديگر با تحريک دشمنان اسلام انديشه هاي ابن تيميه توسط محمدبن عبدالوهاب زنده شد واز جمله برداشت هاي انحرافي او در مسئله توحيد بود که نه با قرآن و نه با متون احاديث و نه با ديدگاه مذاهب اسلامي سازگاري دارد وپس از نقد و بررسي انديشه وهابيت در مسئله توحيد و لوازم آن درصدد بيان برداشت هاي انحرافي فرقه ضاله وهابيت در مسئله توحيد، وپاسخ به آنهاست.