تخفیف ویژه!
کد شناسه :319517

نقش اسلام در دگرگوني اجتماعي با تاكيد بر افغانستان معاصر

68,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر که جهت استفاده دانشجويان و پژوهشگران رشته هاي جامعه شناسي و علوم سياسي تدوين شده است، نخست کلياتي در مورد دگرگوني هاي اجتماعي و ديدگاه دين اسلام و جامعه شناسي نوين در اين زمينه ارايه شده سپس ويژگي هاي دين اسلام و تأثيرات گسترده آن بر تحولات اجتماعي بشر به ويژه کشور بحران زده افغانستان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نگارنده به عوامل دگرگوني اجتماعي ديگري مانند جهاد، علم و تکنولوژي، ايده ها، ارزش ها، انگيزه ها، ايدئولوژي، عمل به مناسک ديني، فعاليت هاي اقتصادي و... نيز اشاره کرده و نقش کارگزاران در تغييرات و تحولات اجتماعي را برجسته نموده است. از نظر وي نخبگان علمي، سياسي و مذهبي و الگوسازي آنان در دگرگوني هاي اجتماعي نقشي اساسي دارد و نوع تصميم گيري، رهبري، تربيت نخبگان، مبارزه با خرافات و جهل مردم، نقش حاکمان سياسي و اثرگذاري ارزش ها و فرهنگ بر کنش اجتماعي را مورد بحث قرار داده و موانع دگرگوني اجتماعي مانند موانع داخلي، موانع اجتماعي، موانع فرهنگي، موانع اعتقادي و موانع خارجي و به ويژه نقش استعمارگران سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در عدم ايجاد تغييرات گسترده در جوامع بشري را مورد شرح و بررسي قرار داده است. در بخش ديگري از کتاب دگرگوني اجتماعي در کشور افغانستان در سده اخير و نقش اسلام در اين دگرگوني ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.