تخفیف ویژه!
کد شناسه :319519

نقش امامان شيعه در شكل گيري و توسعه تمدن اسلامي

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب پژوهشي در قلمرو «امامت» است. هدف اصلي نويسنده از تهيه و تدوين اين اثر بررسي نقش امامان شيعه در شکل گيري و توسعه تمدن اسلامي براي استفاده پژوهشگران حوزه تاريخ مي باشد. بر اساس اين نوشتار امامان شيعه با روش هايي مبتني بر وحي، تأثير بسزايي در شکوفايي اقتصاد اسلامي داشته اند. در معماري اسلامي نيز تأثير ائمه از راه منطبق کردن امکانات شهري و معماري سرزمين هاي بازمانده از تمدن هاي ديگر با مباني اسلامي بوده است. همچنين در اداره جامعه بسياري از دستورها و راهکارهاي آنان چون عهدنامه مالک اشتر، الگوي زمامداران بوده است. به زعم نگارنده، ايشان هيچگاه در مقابل تمدن موضع منفي نداشته و تنها در برابر انحراف هايي چون عقل گرايي افراطي، حساسيت نشان داده اند.