تخفیف ویژه!
کد شناسه :319544

بومي سازي جامعه شناسي (مجموعه مقالات)

190,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اين کتاب مجموعه مقالات همايش بوميسازي جامعه گرداوري شده که آيتالله مصباح يزدي به عنوان سخنران اوليه، علم بودن جامعه شناسي و تعريف بوميسازي جامعهشناسي را عنوان فرمودند. سپس انديشمندان مقالات خود را ارائه کردند: بخش اول نظريه حميد پارسانيا: نظريه و فرهنگ. دکتر سيدسعيد زاهد: مباني نظري علوم انساني اسلام و غرب و آثار آنها در حوزه نظام فرهنگي. امانالله فصيحي : بررسي کارآمدي نظريه کارکردگرايي. محمدجواد برهاني: بررسي نظريه دگرگوني اجتماعي تکاملي با توجه به بنيادهاي بومي- اسلامي دگرگوني اجتماعي. حسن يوسف زاده: بررسي انتقادي نظريههاي جامعه شناختي درباره انقلاب اسلامي. بخش دوم: بومي سازي جامعه شناسي حسن فراهاني: بوميسازي دانش يا توليد دانش محسن محمدي: رهيافتي از جامعهشناسي بومي به جامعهشناسي اسلامي. قاسم اويسي فردويي و محمدمهدي فتورچي: تاملي بر چگونگي پيدايش و طرح مفهوم بومي کردن جامعه شناسي در ايران. محمدقدير دانش: بوميکردن دانش بر تأکيد بر علوم اجتماعي