تخفیف ویژه!
کد شناسه :319545

همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل

30,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در اين کتاب، ديدگاه حقوق بين الملل معاصر درباره همزيستي مسالمت آميز بررسي و ديدگاه اسلام در خصوص همزيستي مسالمت آميز با مذاهب و عقايد مخالف تبيين شده است. مباحث کتاب بدين قرار است: "تعريف همزيستي مسالمت آميز"، "تاريخچه همزيستي مسالمت آميز"، "ضرورت همزيستي"، "همزيستي مسالمت آميز و ساختار سازمان ملل"، "رابطه همزيستي مسالمت آميز با ديگر اصول حقوق بين الملل"، "ديدگاه اسلام در زمينه همزيستي مسالمت آميز"، "حکومت جهاني حضرت مهدي (عج)"، "همزيستي مسالمت آميز با غير مسلمانان با توجه به قانون اساسي" و "بررسي تطبيقي همزيستي مسالمت آميز در اسلام و حقوق بين الملل".