تخفیف ویژه!
کد شناسه :319556

وضعيت زن در عصر اسلامي (نيم قرن اول هجري)

29,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

موضوع «زن از ديدگاه اسلام» همواره از مسائل مهم و بحث برانگيز حوزه انديشه اسلامي بوده است. بي شک بررسي تاريخي اين مقوله به روشن شدن مسئله و شفافيت در نظريه پردازي ها کمکي شايان مي کند. از اين رو اين نوشتار با هدف بررسي تاريخي وضعيت زن پس از ظهور اسلام و نيز با هدف پاسخ گويي به برخي اشکالات و ايرادها نسبت به «ديدگاه اسلام به مسئله زن» تدوين شده است. پرسش اصلي اين کتاب عبارت است از: زن در نيم قرن اول عصر اسلامي چه وضعي داشته است؟