تخفیف ویژه!
کد شناسه :319010

خودآموز مقدمات پژوهش

230,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب به موضوع پژوهش و آموزش روش تحقيق مي پردازد و در 6 بخش و 25 درس تدوين شده است. عناوين بخش هاي شش گانه آن عبارت اند از: 1?? کلّيات؛ 2?? موضوع شناسي مسئله يابي و مسئله شناسي؛ 3??طرح نامه نويسي؛ 4?? منبع شناسي، منبع يابي و منبع خواني، 5?? گردآوري و تحليل اطلاعات؛ 6?? مهارت هاي تدوين، درست نگاري و ويرايش. به علاوه، دو پيوست مفيد نيز تحت عناوين روش مقاله نويسي و رده بندي منابع به روش کنگره، بدان الحاق شده که بر سودمندي کتاب افزوده است. در پيوست نخست، به تعريف، اهميت و اقسام مقاله، فرآيند عملياتي تهيه مقاله و نحوه تدوين ساختار آن پرداخته شده و در پيوست دوم، حروف اختصاريِ مربوط به رده بندي منابع؛ اعم از کتاب، مقاله و... به روش کنگره معرّفي مي گردد. اين کتاب عمدتاً بر آن است تا ضمن پرداختن به مقوله «پژوهش» از ابتدا تا انتها، مفاهيم ذيل را مورد بحث و بررسي قرار دهد: پژوهش چيست و از کجا بايد آغاز شود؟؛ اهميت و اخلاق پژوهش؛ گونه شناسي و مراحل کلّي پژوهش؛ تجزيه موضوع از راه بارش پرسش ها؛ گونه شناسي، تبارشناسي و طبقه بندي پرسش ها؛ مسئله يابي و مسئله شناسي؛ چيستي طرح، بيان مسئله، تبارشناسي و تحديد دامنه پژوهش، اهميت و اهداف آن؛ پرسش ها و فرضيه ها، پيشينه ها و نوآوري ها؛ روش و ساختارمندي پژوهش؛ منبع شناسي (گونه شناسي منابع غيرالکترونيکي)؛ منابع الکترونيکي پژوهش؛ ارزش گذاري و اعتبارسنجي منابع؛ منبع يابي براي موضوع يا مسئله پژوهش (جمع آوري، دسته بندي و تنظيم منابع)؛ منبع خواني يا مهارت هاي استفاده از منابع پژوهش؛ گردآوري اطلاعات و مطالعه تجسّسي؛ فيش و فيش نويسي؛ انديشه ورزي در متن اطلاعات، مقايسه و تفسير معنا، تحليل، فهم عميق و نقد؛ روش ارجاع دهي و انواع آن (مهارت مستندسازي)؛ گزارش نويسي؛ خطاشناسي و درست نويسي در تدوين متن تحقيق؛ بندچيني و ويرايش پيش نويس؛ مقدمه نويسي، چکيده نويسي و نتيجه گيري؛ مديريت روند تحقيق پاياني.