تخفیف ویژه!
کد شناسه :319132

روحانيت و جامعه پذيري سياسي

30,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مباحث کتاب روحانيت و جامعه پذيري سياسي درباره مباحث روحانيت و ارتباط مسائل سياسي در زمينه تاريخ، انقلاب مشروطه، نقش روحانيت در مسائل سياسي و جامعه شناسي همچنين نقش روحانيت در جامعه پذيري سياسي در انقلاب مشروطه است. همچنين در اين کتاب مروري بر حيات و انديشه رهبران روحاني انقلاب مشروطه و راه هاي جامعه پذيري سياسي در انقلاب مشروطه تبيين شده است. در اين کتاب مولف به بيان ويژگي هاي نظام سياسي در دوران قاجار خاستگاه نظام سياسي قاجاريه و حاکمان آن، نقش روحانيت در جامعه پذيري سياسي انقلاب اسلامي و نقش کار ويژه هاي نهاد مذهب در ايران پرداخته است. روش هاي روحانيت در جامعه پذيري سياسي جامعه در انقلاب اسلامي و ويژگي هاي نظام سياسي در عصر سلطنت پهلوي از ديگرفصول اين کتاب است. کتاب روحانيت و جامعه پذيري سياسي علاوه برمعرفي مفهوم جامعه پذيري سياسي و فرهنگ سياسي به عنوان محور تغيير و تحول، جنبه هاي جامعه پذيري را بررسي مي کند و در ادامه نويسنده تاريخچه و عناوين جامعه پذيري سياسي را در منظر انديشمندان مطرح مي کند.