تخفیف ویژه!
کد شناسه :318844

تلخيص دروس معارف قرآن (4و5): راه و راهنماشناسي

55,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نوشتـار حاضـر، تلخيـص و تحريـر کتـاب راه و راهنماشناسي از مجموعه کتابهاي معارف قرآن آيت الله مصباح يزدي است که مبحث امامت نيز با استفاده از ديگر آثار معظمله به آن افزوده شده است. اساسيترين مسائلي که هر انسان عاقلي بايد در پي حل آنها باشد تا بتواند زندگي انساني و خرسندي فراهم آورد عبارتاند از: -1 هستي جهان و انسان از کيست و تدبير و اراده آنها به دست چه کسي است؟ -2 سرانجام زندگي و مقصد نهايي انسان کجا است؟ -3 چه راه تضمينشدهاي براي شناخت مسير رسيدن به سعادت واقعي انسان وجود دارد؟ درصورت حل مسأله اوّل، توحيد، و درصورت حل مسأله دوم معاد، و درصورت حل مسأله سوم نبوت به اثبات ميرسد. اين کتاب در صدد بررسي موضوعات مربوط به مسأله سوم از ديدگاه قرآن است. چنانچه مسأله اول در کتاب خداشناسي و مسأله دوم در کتاب انسانشناسي بحث شده است.