تخفیف ویژه!
کد شناسه :319280

فمينيسم در يك نگاه

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب مقايسه اي است ميان ديدگاه اسلام و غرب در خصوص حقوق زنان و برابري آنان در همه شيون. در اين جستار ابتدا تاريخچه اي از وضعيت حقوق زنان در کشورهاي اسلامي و غربي ارايه شده آنگاه ظهور گرايش هاي فمينيستي مانند فمينيسم ليبرال، فمينيسم مارکسيست، فمينيسم راديکال، فمينيسم سوسيال، فمينيسم فرامدرن و فمينيسم اسلامي و همچنين نقش سازمانهاي بين المللي در به وجود آمدن اين جريان هاي فمينيستي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. در ادامه به آسيب شناسي جنبش فمينيسم در ايران و غرب پرداخته شده و ترويج روابط آزادانه زنان و مردان و ظهور جريان هاي روشنفکري در دفاع از حقوق زنان ايراني مورد نقد و ارزيابي قرار ميگيرد. نگارنده مباني هستي شناختي و انسان شناختي اسلام و فمينيسم را مورد تطبيق قرار داده و بر ضرورت مطالعه در خصوص اختلافات تکويني زن و مرد و جلوگيري از القاي تفکر تقابل زن و مرد و ظلم بر زنان در ايران و جهان اسلام تاکيد نموده است. فهرست عناوين کتاب: مقدمه، تاريخچه اي از وضعيت حقوق زنان، اسلام و حقوق زن، دوره هاي مبارزات احياي حقوق زن، گرايشهاي فمينيستي، نقش سازمان ملل در جريانهاي فمينيستي، زنان در ايران، جريانهاي مدافع حقوق زنان بعد از انقلاب، گروههاي فمينيستي در خارج از کشور، شگردهاي نفوذ، تاسيس يونيسف، جريانهاي روشنفکري و حقوق زنان در ايران، اختلاف حقوق زن و مرد از منظر اسلام، برخي حقوق متقابل زن و مرد