تخفیف ویژه!
کد شناسه :318703

اهمال كاري: بررسي علل و راه كارهاي درمان - ويراست جديد

110,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين کتاب داراي چهار فصل است که فصل نخست اين کتاب داراي کلياتي در زمينه تعريف اهمال کاري، ويژگي هاي اهمال کار، اهمال کاران، مراتب اهمال کاري و آثار اهمال کاري است. نويسنده در فصل دوم ريشه ها و علل اهمال کاري را مدنظر قرار داده و به مواردي مانند دهن بيني ، افسردگي و اضطراب اشاره کرده است. عوامل بيروني و محيطي مانند نارضايتي از وضع موجود، احساس عدم مسئوليت در برابر ديگران، لجبازي، اهمال کاري و پرخاشگري انفعالي، عوامل هوس انگيز و سرگرم کننده و توقع بيش از حد از ديگران از ديگر عناوين مطرح شده در فصل دوم اين کتاب است. در فصل سوم عوامل اهمال کاري و بهره گيري از فرصت ها در قالب هفت موضوع مانند بي نظمي و بي برنامگي و انجام کارهاي بزرگ بدون زمان بندي طرح بحث شده است. نويسنده اين کتاب افسردگي، وحشت زدگي و بي کنترلي را از پيامدهاي اهمال کاري ذکر کرده و سپس به ريشه، علل، عوامل و راهکارهاي برون رفت از آن اشاره مي کند. نويسنده کتاب معتقد است که اهمال کاري به سرعت به صورت عادت در افراد نمايان مي شود و اين بيماري مسري است که از انساني به انسان ديگر و از فرد به جامعه و از جامعه اي به جامعه ديگر سرايت مي کند.