تخفیف ویژه!
کد شناسه :318838

نهاية الحكمة تصحيح و تعليق غلامرضا فياضي - جلد دوم

400,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نهاية الحكمة، تعليقه و شرح و توضيح غلامرضا فياضي بر تمام كتاب «نهاية الحكمة» علامه محمدحسين طباطبايي (متوفي 1360ش) در موضوع فلسفه اسلامي است. نگارش اين اثر به زبان عربي در 14 رمضان 1422 به پايان رسيده و در چهار جلد منتشر شده است. در مقدمه كتاب، اهميت آثار علامه طباطبايي در تبيين مباحث حكمت متعاليه اينگونه تبيين شده است: «در بين آثار متعدد علامه طباطبايي(ره) بهحق ميتوان دو كتاب نفيس و قيم بداية الحكمة و نهاية الحكمة را بسان دو گوهر درخشان و پر تلألؤ بر حلقه حكمت صدرايي دانست. بهراستي اين دو كتاب توانستند زلال حكمت متعاليه را در ساغر پيراسته خود بريزند و از خس و خاشاك اوهام پاك و منزه بدارند تا به كام تشنهكامان رسانيده، صفحه زرين حقيقت را در جان آنان ورق بزند».اين جلد از كتاب، از «المرحله السادسة: في المقولات العشر و فيها واحد و عشرون فصلا» تا «المرحله السابعة: في الواحد و الكثير و فيها تسعة فصول» را شامل مي شود.