تخفیف ویژه!
کد شناسه :318745

بزرگ ترين فريضه

180,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين کتاب از آثار وزين علامه محمدتقي مصباح يزدي ـ ادامالله ظله العاليـ است که در باب امر به معروف و نهي از منکر مي باشد. هدف اصلي از تدوين اين کتاب، انتشار مجموعه مباحثي منسجم دربارة امر به معروف و نهي از منکر براي همة کساني است که دغدغة احياي اين فريضة فراموششده را در جامعه اسلامي دارند. در اين کتاب ابتدا مفهوم امر به معروف و نهي از منکر تبيين، و سپس اهميت، جايگاه و ضرورت اين فريضه در جامعه اسلامي واکاوي شده است. بخشي از اين نوشتار به بحث امر به معروف و نهي از منکر در آيات و روايات اختصاص يافته است. در بحث شروط امر به معروف و نهي از منکر، سه شرط اساسي عدم خوف از ضرر، پرهيز از توهين، و احتمال تأثير بهتفصيل تبيين، و بحث درباره مراتب آن نيز با دو بيان مختلف مطرح گرديده است. از مباحث با اهميت در اين کتاب، بيان روشها و مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منکر و همچنين بحث از چالشهاي موجود در عمل به اين فريضه است. گفتني است علامه مصباح يزدي، در اين مباحث، بيش از هر چيز به ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين فريضه توجه کردهاند، و از اين رو، شيوه ايشان درباره چگونگي طرح مباحث با شيوه ديگر صاحبان آثار در اين زمينه تفاوتهايي دارد. اميد است نشر اين کتاب، گامي در مسير احياي اين فريضه، که در روايات از آن با عنوان بزرگترين فريضه ياد شده است، باشد.