تخفیف ویژه!
کد شناسه :318755

به سوي تو

120,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب كه درباره عاليترين و زيباترين جلوه بندگي خداوند يعني نماز است؛ مجموعه مكتوب سخنرانيهاي حضرت استاد در مناسبتهاي گوناگون است كه به همت انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) چاپ و منتشر شده و توسط حجتالاسلام والمسلمين كريم سبحاني در بيست و سه جلسه تدوين و نگاشته شده است. برخي از مطالب آن به قرار ذيل است: اهميت و جايگاه نماز، راهكارهايي براي درك عظمت خداوند، اهميت شعار توحيد و معني حقيقي آن، ستاري در بحث نبوت با تأكيد بر ضرورت پذيرش مطلق شريعت پيامبر، امتيازهاي نماز، راهكارهاي توجه قلبي به خداوند در نماز، نقش توسل به اهل بيت در تقرب به خدا، مراتب نيت و مراتب عبادتكنندگان، اخلاص در نماز، بيان جايگاه قرآن در نماز با اشاره به حكمت خواندن قرآن در نماز، تفسير سوره حمد با ذكر مطالبي چون: معرفت در ستايش خداوند، شرح آيه اهدنا الصراط المستقيم، اشاره به هدايت به عنوان مهمترين نياز انسان، توضيح معناي لغوي رب، مالكيت خداوند، شرح ساحتهاي گوناگون هدايت، توضيح جايگاه نعمتهاي الهي در نماز و تفسير سوره توحيد با تأكيد بر تفسير واژه صمد در روايات، نفي همتا براي خداوند و بيان عظمت سوره توحيد در قرآن.