تخفیف ویژه!
کد شناسه :319221

صلح و منازعه در روابط خارجي دولت اسلامي

240,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

دولت اسلامي با توجه به آرمان‌هاي جهاني اسلام و نيز گسترش ارتباطات مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، نمي‌تواند خود را در يک محدوده جغرافيايي خاص محصور کند، بلکه بايد براساس آموزه‌هاي ديني، نيازها و ضرورت‌هاي زندگي عصر کنوني با ساير ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشد. اما سؤالي که در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است که مبناي روابط خارجي دولت اسلامي با ساير دولت‌ها و ملت‌ها چيست؟ آيا مبناي روابط خارجي بر طبق مفاهيمي همچون جهاد و دعوت، جنگ است، يا اينکه مبناي روابط صلح و همزيستي است، در اين صورت جهاد و دعوت اسلامي چگونه قابل توجيه است؟ مشهور فقها بر اين عقيده‌اند که مبناي روابط خارجي دولت اسلامي با ساير دولت‌ها و ملت‌هاي غيرمسلمان جنگ است، البته نظريه دعوت و حاکميت اسلام نيز طرفداراني در بين فقها دارد. اما تئوري‌پردازي در روابط خارجي دولت اسلامي و در قالب يک نظام سياسي نگاه دوباره‌اي را به آيات و روايات و متون فقهي مي‌طلبد؛ با بررسي روابط بين‌المللي دولت اسلامي در چارچوب يک نظام سياسي به نظر مي‌رسد، روابط خارجي دولت اسلامي صلح و همزيستي است اما نه صلحي منفعل و در جهت تطبيق اسلام با مفاهيم و قوانين بين‌المللي، بلکه صلحي عزت‌مدار مبناي روابط‌بين‌المللي دولت اسلامي است که بر اساس اصولي همانند: عدالت، پايبندي به تعهدات، حمايت از مستضعفان، حفظ عزت و مصلحت، تبيين مي‌شود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب سه اصل: (عزت، حکمت و مصلحت) را يک مثلث الزامي براي چارچوب ارتباطات بين‌المللي جمهوري اسلامي مطرح فرمودند. جهاد نيز در اسلام براي مقابله با متجاوزين به دولت اسلامي و مسلمانان، حمايت از مستضعفان، دفاع از دعوت اسلاي و آزادي عقيده و جلوگيري از فتنه‌گري در ميان مسلمانان تشريع شده است، و تا زماني که از سوي غير مسلمانان تجاوز، ظلم، فتنه‌گري و ايجاد مانع براي دعوت اسلامي صورت نگيرد، روابط دولت اسلامي با آن‌ها مسالمت‌آميز خواهد بود. اين کتاب، پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم است که بدين صورت روانه بازار نشر شده است.