تخفیف ویژه!
کد شناسه :319053

درآمدي بر نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

دانش اصول فقه در شناخت معاني واژگان و جمله­هاي قرآن کريم و مراد خداي متعال از آنها نقش اساسي دارد؛ همچنانکه در آگاهي از مـنابع و مستـندها و نيـز مبـاني تفسـير قرآن تأثير شاياني دارد. اين کتاب، گام نخست در تبـيين اين نقش است و به طور نسبي قرآنپـژوهان را با شـيوة درست و دقـيق تفـسير قرآن آشنا ميسازد.