تخفیف ویژه!
کد شناسه :321515

عرفان و معنويت ؛ فرصت ها و چالش ها : گفتگو هايي پيرامون زواياي امروزي عرفان و معنويت

799,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين اثر شامل مجموعه گفتگوهايي با 30 استاد حوزه و دانشگاه پيرامون مسائل و زواياي امروزي عرفان و معنويت است. يافته اين پژوهش حكايت از اين دارد كه بحث از عرفان‌ در زمان كنوني، تنها به‌ عنوان يك شاخه‌ علمي مطرح نيست تا همانند برخي ديگر از دانش‌ هاي انساني، محدود به مراكز علمي و پژوهشي باشد. دليل اين ادعا نهفته در شرايط جديدِ اجتماعي ايران و همچنين اوضاع پيش‌ آمده در سطح بين ‌الملل است. در واقع، مجموع پرسش‌ هاي اين تحقيق براي شناخت بهتر عرفان نظري، عرفان عملي و معنويت در چارچوب شرايط فعلي، لازم و ضروري است. هرچند كه برخي از پرسش ‌ها نمونه ‌هاي جديدي به‌ حساب نمي ‌آيند، اما با توجه به شرايط پيش‌ آمده و با فهم اوضاع كنوني، بازپرسي آن‌ ها سودمند بوده و پاسخ آن‌ ها نيز در برخي موارد، متفاوت و جديد به نظر مي ‌آيد. بر همين اساس، اين اثر در شش بخش مجزا به اين مسئله مهم مي‌ پردازد: فصل نخست: مباني و مسائل فصل دوم: عرفان و عترت فصل سوم: عرفان و جامعه فصل چهارم: بايسته‌ هاي تربيتي _ تبليغي فصل پنجم: ديدگاه‌ هاي نقادانه فصل ششم: معنويت ‌گرايي جديد