تخفیف ویژه!
کد شناسه :321537

تحولات حكمراني در عصر جهاني شدن :‌ حكمراني جهان ، بازيگران فراملي ، جامعه مدني جهاني و دموكراسي

220,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

«تحولات حكمراني در عصر جهاني شدن» در واقع چهار ديدگاه در عرصه روابط بين الملل را درباره تحول معناي حكمراني در دوران جديد با عصر پيش از جهاني شدن به تصوير مي كشد. «مانوئل كاستلز» نظريه پرداز مشهور جامعه شبكه اي كه نويسنده كتاب هايي چون «عصر اطلاعات» و «قدرت ارتباطات» است، در فصل نخست اين كتاب به تحولات حكمراني جهاني و سياست هاي جهاني و به ويژه نقش جامعه مدني جهاني در تحولات حكمراني به عنوان يك عنصر بنيادين و محوري پرداخته است. «پيتر ويلتز» هم در فصل دوم مفاهيم جديدي از نقش بازيگران فراملي و سازمان هاي فرامليتي در حكمراني جهاني را تجزيه و تحليل كرده است. در فصل سوم اين كتاب هم به دموكراسي در حكمراني جهاني از ديدگاه «مگدانل بكسل» و همكارانش پرداخته شده و در پايان به جهاني شدن از منظر تحولات ناسيوناليسم و منطقه گرايي اشاره شده است. درمجموع اين كتاب سرشار از مفاهيم و گزاره هايي است كه براي مخاطب نه تنها تازگي دارد، بلكه او را با دنياي آن سوي مفاهيم كلاسيك آشنا خواهد كرد.