تخفیف ویژه!
کد شناسه :44159

مباني ديني مردم سالاري

450,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

پرسش از فلسفه حكومت در دوران كلاسيك و جديد متفاوت است. انديشه سياسي قديم بر اقتدار حكومت تأكيد مي كند و مردم چون رعيت شمرده مي شوند. در انديشه سياسي جديد حكومت بر اساس دولت رفاه و شهروندي مردم شكل گرفته است. از اين رو دولت، خدمت گزار مردم است، نه ارباب. مردم شهروند هستند، نه رعيت. آيا اين انديشه جديد بشري و مردم سالاري به شكل كنوني از منظر دين قابل تأييد است يا خير؟ يا اساسا دين نگاه ديگري به حكومت دارد؟ كتاب حاضر درصدد است از ابعاد مختلف كلامي و فقهي و با استناد به متون اصلي، به تبيين اين پرسش ها بپردازد. اثبات علم مغاير حكومت ديني با مردم سالاري و نيز برطرف كردن برخي ابهام ها مهمترين هدف كتاب پيش رو به شمار مي آيد. نثر ساده و روان كتاب، خوانش آن را براي علاقه مندان مطالعه در حوزه دين، سياست، آزادي و مردم سالاري فراهم نموده است. امروزه ظهور و حضور نظام هاي ليبرال دموكراسي، پرسش هاي فلسفي و سياسي جديدي را آفريده كه مي تواند با برداشت هاي مختلفي كه در مورد خاستگاه و منبع مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است، تلاقي كند. مباني كلامي سياست و حكومت از منظر دين، مباني مردم سالاري در نصوص ديني، انديشه سياسي فقيهان شيعه، سه بخش اين كتاب هستند. رابطه دين و سياست، رابطه فقه و سياست، امامت و ولايت سياسي، بيعت و نقش مردم در مشروعيت حكمت، شورا و توزيع قدرت، كنترل قدرت، حقوق مخالفان و اقليت هاي مذهبي، فصول مختلف اين كتاب ر تشكيل مي دهند.