تخفیف ویژه!
کد شناسه :321546

تعاليم اسلام

470,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تعاليم اسلام، مجموعه قوانين و مقررات فطري است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تأمين مي كند. اين تعاليم از جنبه هاي مختلف فلسفي، كلامي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تربيتي، گوناگون و گسترده است. بي ترديد گزينش مقوله هايي از آن، كار دين شناساني است كه بر زواياي آن تسلط و تبحر دارند و نقش آنها را در ارتباط با منظومه دين مي شناسند. اين اثر حاضر دست چيني از موضوعات اسلامي است كه به انتخاب و قلم متفكر بزرگ اسلامي، علامه سيد محمدحسين طباطبائي در سه بخش اعتقادات، اخلاق و احكام تنظيم شده است و ذيل هر يك از اين بخش ها، مطالب عميق و خواندني طرح شده است. در بخشي از كتاب آمده است: «اسلام جامع ترين و كامل ترين اديان آسماني است كه به تمام نيازهاي جسمي و خواسته هاي معنوي و دروني افراد بشر توجه كامل دارد و اشعه تعاليم آن تار و پود وجود انسان را فراگرفته است. اسلام براي رستگاري، راهي را پيش پاي بشر قرار داده است كه هيچگونه ابهام و اعوجاج و گمراهي در آن نيست، راهي است كاملا صاف و مستقيم: (يهدي الي الحق و الي طريق مستقيم، سوره احقاف، آيه 30) قرآن مردم را به سوي حق و به سوي يك راه و روشي كه يكنواخت و از هرگونه تضاد و تناقض دور است، راهنمايي مي كند. يعني با گرايش به آن، انسان مي تواند از توفان حوادث زندگي جان سالم به در برد و با به كار بستن آن، انسان با سازمان آفرينش توافق پيدا كرده، هيچگونه تضاد و يا تنافي و يا برخوردي با حركت عمومي و كمالي جهان پيدا نخواهد كرد و به عظمت هستي بيكران و وظايف عالي انساني و ايثار در راه تعالي زندگي اجتماعي آشنا خواهد گرديد.» اسلام از نگاه نويسنده، ديني است كه از نظر احاطه و جامعيت علمي تمام حركات و سكنات و رفتار و كردار بشر را تحت نظر عميق خود قرار داده و براي او حدود و مقررات و احكام مناسبي در اقتضاي زمان و مكان وضع كرده است. لذا در تعاليم اسلام از حكم هيچ موضوعي فروگذار نشده است و از اين نظر اسلام مي تواند در هر عصري جوابگوي مشكلات و مسائل گوناگون فردي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، قضائي، سياسي، فلسفي و غيره باشد. كتاب «تعاليم اسلام» پيش از اين توسط ناشران مختلف نيز به چاپ رسيده است. سيدهادي خسروشاهي درباره ويژگي اين چاپ مي نويسد: «آنچه را ما اينك در ضمن مجموعه آثار علامه طباطبائي به علاقه مندان آثار استاد تقديم مي داريم، داراي اضافات و اصلاحاتي است كه براي آخرين بار زير نظر خود استاد انجام گرفت و مطالب پس از ويرايش لازم، فصل بندي و تنظيم به نظر مبارك استاد علامه(ره) رسيد و مورد موافقت ايشان قرار گرفت. علاوه بر چهار رساله اصلي ـ تعاليم اسلام ـ رساله ديگري از تأليفات استاد علامه كه تحت عنوان "اسلام و اجتماع" در دي ماه 1342 منتشر شده بود، در پايان اين مجموعه و براي تكميل مباحث آن، و طبق پيشنهاد و صلاحديد خود استاد، آورده مي شود كه همه چاپ هاي بيست گانه قبلي ـ و توسط ناشران مختلف ـ فاقد آن است. اميدوارم كه اين مجموعه كامل ارزشمند، براي شناخت عقايد و احكام اسلامي، در بين نسل جوان معاصر هم ـ مانند نسل جوان پيشين ـ نقش خاص خود را ايفا كند.»