تخفیف ویژه!
کد شناسه :321548

قرآن در اسلام

130,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتابي كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد كتابيست گران سنگ كه از ريشه دارترين مدرك آيين مقدس اسلام گفتگو مي كند و موضوعي كه در اين كتاب مورد بحث قرار مي گيرد موقعيت قرآن مجيد در جهان اسلام است كه عبارتند از: قرآن چيست ؟ و چه ارزشي در ميان مسلمانان دارد؟ قرآن كتابي است جهاني و هميشگي ، قرآن وحيي است آسماني نه مولود فكر بشري ، رابطه قرآن با علوم ، اوصاف قرآن مجيد.