تخفیف ویژه!
کد شناسه :319007

خطوط كلي حكمت متعاليه

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اين كتاب براي دانشجويان رشته فلسفه در مقطع دكتري به عنوان منبع اصلي درس «فلسفه اسلامي» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. كتاب حاضر به منظور معرفي نظام فلسفي حكيم بزرگ، صدر المتألهين شيرازي، و معرفي حكمت متعاليه به فيلسوفان غرب نگاشته شده است. اين كتاب فشرده كتاب دو جلدي «درآمدي به نظام حكمت صدرائي» است. هدف از تدوين آن تأليف كتابي متناسب با درس حكمت متعاليه براي تدريس به دانشجويان است. در اين كتاب هر جا واژه «فلسفه» يا «فيلسوف» و امثال آنها به كار رفته منظور فلسفه اسلامي و فيلسوفان مسلمان است، و همه جا مراد از « فلاسفه پيشين» و تعبيرهاي مشابه آن، فلاسفه پيش از صدر المتألهين است. اين كتاب براي كساني مفيد است كه دست كم در حد كتاب « نهاية الحكمه» يا «اشارات» اين سينا با فلسفه آشنايي دارند.