تخفیف ویژه!
کد شناسه :319454

مباني انديشه اسلامي1 : معرفت شناسي (ويراست جديد)

420,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

بدون ترديد در علوم بشري با مجموعه اي از قضايا مواجه هستيم. براي هر محقق و انديشمندي جاي اين پرسش است كه با چه ميزاني، در مورد گزاره هاي آن داوري كند و با چه ابزاري آنها را بشناسد و بر چه اساسي معيار صدق و كذب آنها را تشخيص دهد؟ معارف و آموزه هاي اعتقادي و عملي اسلام نيز از راه هاي گوناگون، همچون راه عقل و نقل، به دست مي آيند. تعميق اين آموزه ها و تحقيق در آنها نيازمند بررسي اعتبار اين معارف و راه هاي تحصيل آنهاست. اين كتاب، به عنوان نخستين بحث بنيادين در انديشه هاي اسلامي، به ارزيابي اين معارف مي پردازد. بدين منظور، مهم ترين مباحث معرفت شناسي، همچون بررسي اقسام معرفت، راه هاي معرفت و ارزيابي آنها و پاسخ به شبهات شكاكيت و نسبيّت گرايي و نيز هرمنوتيك فلسفي، تعدد قرائت ها و پلورايسم ديني با بياني روان مورد بررسي قرار مي گيرند.