تخفیف ویژه!
کد شناسه :36492

هنر شفاف انديشيدن

680,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تصور کنيد در زمين فوتبال هيچ خطايي اتفاق نمي‌افتاد. آن وقت واژه‌اي به نام پنالتي، اخطار و اخراج هم معنا نداشت. اشک‌ها و لبخندها محو مي‌شدند و زيبايي فوتبال هم رنگ مي‌باخت. آدم‌ها شبيه رُبات‌هاي برنامه‌ريزي‌شده‌اي بودند که وظيفه‌شان بردن بدون کوچک‌ترين اشتباه بود. حالا تصور کنيد در اين جهان پهناور که هزاران زمين فوتبال را در خود جاي داده، قرار مي‌شد هيچ انساني دچار خطا و اشتباهي نشود؛ آيا جهان بهتري داشتيم؟ جنگ‌افروزي‌ها به پايان مي‌رسيد؟ جرم‌و‌جنايت از صحنه‌ي روزگار محو مي‌شد؟ انسان‌ها با يکديگر روابط بهتري برقرار مي‌کردند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها و پيش‌بيني جهاني که هرگز تجربه‌اش نکرده‌ايم، کار دشواري است. اما قابل‌پيش‌بيني آن است که هر چه بيشتر خطاهاي خود را بشناسيم، رويکرد بهتري به زندگي خواهيم داشت. از آن‌جا که خطاهاي بشري در طول حياتش از الگوهاي مشابهي پيروي مي‌کنند، امکان شناختن آن‌ها نيز امري ممکن است. رولف دوبلي در اين کتاب مي‌کوشد براساس مطالعات، تحقيقات و تجربيات شخصي‌اش عمده‌ي اين خطاها را شناسايي، بازخواني و معرفي کند. همان‌گونه که خود در مقدمه‌ي کتابش ذکر مي‌کند، فهرست خطاهايش کامل نيست و موارد ديگري را نيز مي‌توان به آن افزود. او براساس مشاهدات علمي، نتايج آماري، استدلال‌ها و استنتاج‌هاي منطقي (در حوزه‌ي علوم اجتماعي)، با ذکر مثال‌ها و نمونه‌هاي ملموس، جهان‌بيني خود را درباره‌ي خطاهاي شناختي مطرح مي‌کند. به‌تأييد نويسنده‌، اين کتاب کليد يافتن شادماني و مسيرهاي منتهي به خوشبختي و موفقيت نيست، تلقي و برداشت من اين است که محتواي آن بيانگر نگرشي متفاوت به عملکرد انساني ماست؛ يک شوک خلاقانه به ذهن در جهت زدودن انباشت‌هاي زايدش، شناسايي پيش‌فرض‌هاي ساختگي، اشتباهات متداول و موقعيت‌هاي کاذبي که به واسطه‌ي خطاهاي ذهني دچارش مي‌شويم. کاوشي است در شناخت واضح‌تر خطاهاي انساني که در زندگي، کارکردهاي متفاوت و بعضاً متضادي دارد. برخي از آن‌ها انسان را از خطر نابودي نجات مي‌بخشد و برخي ديگر مانع از خردورزي و شفاف‌انديشي‌اش مي‌شود. درک فرايند انديشيدن و دام‌هايي که ذهن بر سر راهش قرار مي‌دهد، کار ساده‌اي نيست و بي‌سبب نيست رولف دوبلي کتابش را هنر شفاف انديشيدن نام نهاده است.