تخفیف ویژه!
کد شناسه :321608

اخلاق حرفه اي در تمدن ايران و اسلام

860,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

اخلاق حرفه اي از رشته علمي فراتر رفته و گستره معرفتي وسيعي را در برگرفته است. تولد و رشد رشته هاي حرف و صنعت هايي معطوف فراوان در اخلاق حرفه اي به حرف مي شود. كه حاصل دغدغه هاي اخلاقي ناشي از پژوهش آنها در دانشگاه هاست. اخلاق حرفه اي در تمدن ايران باستان پيشينه اي بيش از سه هزار سال دارد و در آموزه ها و تمدن اسلامي از منزلت اساسي و جايگاه بنياني برخوردار است. كتاب يادشده براي نشان دادن سه حقيقت به بيست و هفت مطالعه نظام مند پرداخته است. يك، سابقه اخلاق حرفه اي در تمدن ايران باستان؛ دو، جايگاه اخلاق حرفه اي در آموزه ها و معارف اسلامي؛ سه، نقش اخلاق حرفه اي در تمدن اسلامي در ايران.