تخفیف ویژه!
کد شناسه :321618

چلچراغ حكمت 40 : غرب شناسي

50,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

مجموعه چلچراغ حکمت با تکيه بر تمام آثار منتشر شده استاد شهيد مطهري ، در چهل دفتر مستقل فراهم آورده شده است.در اين مجموعه موضوعي، کوشش شده است:1.هر کتاب به تنهايي يک موضوع مستقل را دنبال کند؛ 2.اصل بر به گزيني باشد و ديدگاه استاد به صورت موضوعي، از تمام آثار مکتوب و همچنين يادداشت هاي منتشر شده، چکيده سازي شود؛ 3.دخل و تصرف نگارنده در حد گردآوري، اقتباس، تلخيص، تلفيق و تنظيم مطالب، در ساختاري مشخص و با يک فصل بندي نو و جذاب باشد؛ 5.براي اتقان و اعتبار اثر، همه مطالب به آثار مکتوب شهيد مطهري مستند شود و در پاورقي ها، خواننده بر حسب مورد به مجموعه آثار (م.آ)، يادداشت ها (يا) و يا آثار مستقل استاد ارجاع داده شود؛ 6.توضيحات نگارنده، جداي از متن و در مقدمه يا پس گفتار ارائه شود. چلچراغ حکمت، تنها پلي براي ورود به بوستان سبز انديشه هاي استاد شهيد مطهري است. بي شک خواننده جوان و دانش پژوه با مطالعه اين مجموعه خود را از مطالعه آثار استاد بي نياز نمي داند، بلکه در گامي فراتر به مطالعه کتاب هاي ايشان و انس بيشتر با آنها، ترغيب خواهد شد