تخفیف ویژه!
کد شناسه :203914

هستي و مستي : حكيم عمر خيام نيشابوري به روايت حكيم دكتر ديناني

800,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب «هستي و مستي» روايت استاد فلسفه، دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني از انديشه هاي بلند حکيم عمر خيام نيشابوري در هستي شناسي و حاصل تفرّج حکيمانة وي در گلشن جادويي رباعيات اوست. دکتر ديناني در اين کتاب دربارة موضوعاتي چون هستي و مستي، عشق و عقل، پيدايي و ناپيدايي و زيبايي اخلاق از منظر خيام سخن گفته است. بايد اعتراف نمود که سخن دکتر ديناني، سخن جديد و نگاهي دوباره به حکيم عمر خيام نيشابوري است که با آنچه تا قبل گفته شده، تفاوت اساسي دارد. به نظر مي رسد بدون توجه به سخنان دکتر ديناني دربارة خيام و بدون اعتنا به خيامي که وي معرفي کرده است، سخن دربارة اين حکيم فيلسوف فرزانه و دانشمند برجسته نه تنها راه به جايي نخواهد برد، بلکه جوينده را به خطا رهنمون خواهد ساخت.