تخفیف ویژه!
کد شناسه :322565

انكار قرآن

280,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در طول تاريخ تفکر اسلامي، وحي به عنوان دريافت پيام از خدا مطرح بوده و پيامبر، پيام الهي را با همان مضمون و کلامي که از خداوند دريافت مي کرده، به ديگران ابلاغ مي کرده است. اما برخي نيز معتقدند که پيامبر فقط دريافت کننده وحي نبوده، بلکه نقش توليد کنندگي در وحي داشته است. نويسنده در اين کتاب، به تجزيه و تحليل نظريه دوم پرداخته و با زباني ساده و بي پيرايه، اما مستدل به نقد اين نظريه کوشيده است.