تخفیف ویژه!
کد شناسه :322568

عالم، محضر خدا: نظارت الهي در قرآن

600,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

هدف اصلي تمام شرايع الهي به ويژه اسلام توجه بخشيدن انسان ها به اين حقيقت است که در حضور پرحشمت خدا هستند و او لحظه اي از حالات و رفتارها و گفتارها و اسرار دروني مردمان غافل نيست. آري تلاش تمامي انبيا و اولياي خدا بر اين بوده تا خدا را نصب العين بشر قرار دهند و فکرو ذهن و عمل آدميان را متوجه حضور خدا در تمام دوران عمرشان نمايند. اگر موضوع علم الهي به همه گفتارها، رفتارها و پندارهاي آدمي در کانون توجه انسان قرار گيرد و آدمي اين حقيقت را با تمام وجود خود حس و لمس کند زندگي او تحول شگفتي پيدا مي کند و در پرتو اين خورشيد فروزان تمام صفحات تاريک وجود او روشن خواهد شد. در اين اثر تلاش گرديده تا با نگاهي دقيق به آيات قرآني، موضوع احاطه و حضور خدا در جهان هستي و آثار تربيتي توجه به حضور خدا و راهکارهاي درک حضور الهي و نيز ادب حضور در سيره انبيا و اولياي الهي مورد بررسي قرار گيرد.