تخفیف ویژه!
کد شناسه :319482

موعود عرفان: امام زمان(عج) از ديدگاه عرفان

600,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

* برگزيد? سيزدهمين دوره كتاب سال دانشجويي * نگارنده در اين پژوهش، شخصيت و ولايت امام زمان (عج) را از منظر عرفان، بررسي کرده است. وي بر اين اساس، ابتدا کلياتي را در خصوص عرفان نظري و عملي بازگو مي کند که از آن جمله است: راه هاي شناخت حقايق جهان، چگونگي پيدايش عرفان، تاريخچه ي عرفان، عرفان عملي، و سيري در عرفان نظري، اعم از: تجلي ازلي، عشق و حرکت جبي، جهان شناسي، خداشناسي، انسان شناسي (ولايت)، مجاهد، و رياضت، فنا، و شهود و مکاشفه. در ادامه خليفه ي اللهي امام زمان (عج) و اين که وي آيينه ي حق نما و گيتي نماست، بازگو مي شود. "امام زمان و اسماء الهي"، "تجلي و ظهور در هستي"، "امام زمان و خلقت"، "حرکت حبي و عشق"، علم امام زمان (ع)"، "رابطه ي امام با اصول دين"، "زيبايي هاي معنوي امام زمان (ع)"، "حضور امام زمان در بين افراد جامعه"، "احاطه ي امام زمان بر عالم"، "امام زمان، کلمه ي تافه و معدن کلمات"و "مقام محمد و امام زمان عج" از ديگر مباحث کتاب به شمار مي آيد. به تصريح نگارنده: "در بينش عرفاني و معرفت باطني، امام زمان (عج) خليفه ي حق در ملک و ملکوت و مصداق آيه ي خلافت، داراي تمام صفات الهي ـ جز الوهيت ـ مظهر اسم اعظم، حامل تمام حقيقت قرآن و گوياترين آينه و تابلوي نمايشگر حق است. ولايت و حقيقت او حاضر و نافذ در تمام عوالم بوده، ارکان اشياء مملو از وجود و حضور وي است. وجود او خلاصه و چکيده ي عالم است و آفرينش، شرح و تفصيل اوست.