تخفیف ویژه!
کد شناسه :322644

درآمدي بر سياستگذاري امنيت ملي

40,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب درآمدي بر سياست گذاري امنيت ملي نوشته ي داود غراياق زندي در 205 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي به چاپ رسيده است. کتاب حاضر نخستين کتاب در اين زمينه به زبان فارسي ست که از دو رشته ي نوظهور در ايران، سياستگذاري عمومي و امنيت ملي بهره گرفته است. حوزه ي امنيت ملي شايد بيش از هر نياز اجتماعي ديگر، مستلزم سياستگذاري و برنامه ريزي است؛ چرا که حوزه ي امنيت ملي پايه و مبناي فعاليت هاي ديگر اجتماعي است و بدون ثبات امنيت، هيچ جامعه اي قادر به تداوم و پايايي نيست. کتاب علاوه بر اين که مولفه هاي سياستگذاري امنيت را برمي شمرد. به مهمترين موضوعات و مسائل دشوار در سياستگذاري امنيت ملي که پيش روي هر دولتي ممکن است باشد، مي پردازد. ضمن پرداختن به اين ها کتاب سعي کرده که راه حلي براي مشکلات موجود در اين زمينه ارائه دهد. در ادامه به سرفصل هاي کتاب حاضر خواهيم پرداخت: فصل اول: مولفه هاي سياستگذاري امنيت ملي فصل دوم: مفهوم امنيت در قالب گونه هاي مختلف دولت فصل سوم: جايگاه و نقش دولت در سياست گذاري امنيت ملي فصل چهارم: سياستگذاري امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران