تخفیف ویژه!
کد شناسه :322686

نگاهي از درون و برون به تاريخ و هويت در عربستان سعودي

150,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

عربستان سعودي يکي از مهم‌ترين کشورهاي اسلامي به شمار مي‌رود که از يک سو مهم‌ترين شهرهاي مذهبي جهان اسلام را در خود جاي داده، و از سوي ديگر از نظر منابع انرژي و ثروت نفتي يکي از مهم‌ترين کشورهاي جهان به شمار مي‌رود. با وجود اهميت برجسته عربستان سعودي در مقياس منطقه‌اي و جهاني، کمتر به شناخت دقيق و واقعي از عربستان سعودي اهميت داده مي‌شود و بيشتر به شناختي خطي، تک بعدي و مسبوق به پيش‌فرض‌هاي کلي بسنده شده است، و همين شناخت غيردقيق باعث شده تا در مقام تحليل، گاه نسبت به کنش‌هاي اين کشور نتوانيم تحليل دقيقي ارائه کنيم. در اين نوشته تلاش شده تا به مدد برخي نظريات علوم انساني مانند نظري? هژموني و نظري? تحليل گفتمان و نظري? رفاه فزاينده دوتوکويل، تحولات اجتماعي و سياسي اين واحد سياسي مهم در جهان امروز مورد تحليل قرار گيرد.