تخفیف ویژه!
کد شناسه :322687

ياقوت شكسته : گزيده رباعي (دوبيتي آييني و عاشورايي)

70,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب حاضر شامل سروده هاييست در قالب هاي موجز رباعي و دوبيتي با محتواي آييني و عاشورايي. شعر آييني؛ قدمتي به عمر زبان فارسي دارد و موضوعات توحيدي، نيايشي، عرفاني، اخلاقي، حکمي، اجتماعي، ارزشي و ... که با تعاليم اسلامي و باروهاي ديني ارتباط تنگاتنگي دارند، در قلمرو شعر آييني قرار مي گيرند. شعر عاشورايي شعريست که موضوعش به مسائل قيام امام حسين (ع) و وقايع مرتبط با آن مي پردازد.