تخفیف ویژه!
کد شناسه :319351

مباني معرفت ديني

180,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

مجموعه معرفت هاي انسان ، تقسيمات گوناگوني دارد: گاه بر اساس روش و شيوه تحقيق به نقلي، عقلي و تجربي؛ بر اساس حقيقي و قراردادي بودن به حقيقي و قراردادي؛ بر اساس بي نيازي از استدلال يا نيازمندي به آن به بديهي و نظري؛ و بر حسب مبتني نبودن بر تجربه يا مبتني بودن بر آن به پيشيني يا پسيني تقسيم مي گردد و هكذا. از جمله ميتوان مجموعه معرفت هاي انسان را به لحاظ متعلق معرفت به «معرفت ديني» و «معرفت غيرديني» تقسيم كرد. احيانا به اشتباه از معرفت غيرديني به معرفت بشري تعبير مي شود، در حاليكه معرفت ديني نيز نوعي معرفت بشري است و به مجموعه شناخت انسان از دين و ابعاد گوناگون آن اطلاق مي گردد. در اين نوشتار، فقط بخشي از تقسيم آخر - يعني معرفت ديني - مورد نظر است. پس از تعريف معرفت ديني و بيان تمايز آن با واژه هاي مشابه، به بازنگري و ارزيابي اينگونه معرفت هاي بشري پرداخته و مباحثي بنيادين درباره آن طرح شده است. آشكار است كه بحث مولف، بحثي برون ديني است؛ مولف از منظر معرفت شناسي از بيرون به تماشاي معرفت ديني -همچون معرفت هاي غير ديني- نشسته است و به ارزيابي و تعيين ميزان اعتبار آنها مي پردازد. فصول ده گانه كتاب عباتند از: فصل اول: معرفت ديني و معرفت شناسي ديني فصل دوم: ارزش معرفت ديني فصل سوم: ارزش معرفت بشري فصل چهارم: تعارض علم و دين و تعارض عقل و دين فصل پنجم: ثبات يا تغيير دين فصل ششم: تغيير و تحول معرفت ديني فصل هفتم: پلوراليسم ديني فصل هشتم: حقانيت و رستگاري در بينش اسلامي فصل نهم: هرمنوتيك فصل دهم: قرائتهاي مختلف از متن