تخفیف ویژه!
کد شناسه :322764

سرمايه‌داري پلتفرمي: چگونه سرمايه‌داري جديد خود را با پلتفرم‌ها، استارتاپ‌ها بازتوليد مي‌كند؟

190,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر مي‌تواند علاوه بر ايجاد شناخت جهان پلتفرمي معاصر، تجربه‌اي انتقادي نيز براي وضعيتِ امروزين جامعه? ما در حيطه? پلتفرم‌هاي اجتماعي به ارمغان آورد. خصوصاً درجايي که نويسنده بر «پلتفرم‌هاي عمومي» و «مشارکتي» تأکيد مي‌کند و آن را راهِ برونْ‌رفت از وضعيت فعلي مي‌داند. به نظر مي‌رسد که بازخواني تجربه پلتفرم‌هاي جديد، رسانه‌هاي اجتماعي و اقتصاد ديجيتال و مخاطراتش براي ما ايرانيان نيز حاوي درس‌هايي باشد. درس‌هايي که عرصه? سياست‌گذاري فرهنگ، اقتصاد و فناوري ما به‌وضوح با آن روبرو است و مي‌تواند شناختي جامع به ما در برابر پلتفرم‌هاي «نظام جهانيِ شبکه» به دست دهد.