تخفیف ویژه!
کد شناسه :318693

مباني انديشه اسلامي3: انسان شناسي

350,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

تحليل مسائل بنياديني همچون ساحت هاي وجودي انسان، توانايي ها و استعدادهاي وجودي وي، حيات پس از مرگ، هدف غايي از آفرينش انسان ها و راه رسيدن آدمي به سعادت حقيقي، از جنبه هاي گوناگوني اهميت دارد؛ اولاً از آنجا كه موضوع و محور علوم انساني، انسان است، پاسخ به اين مسائل در رسيدن به ديدگاهي جامع در مسائل علوم انساني ضروري است؛ ثانياً مفاهيم اخلاقي، همانند «خوب و بد»، «بايد و نبايد»، «حق و باطل» در نسبت با حقيقت وجودي انسان مطرح مي شوند. بر همين اساس، تعيين ملاكي مشخص براي اين امور هنجاري در حوزه هاي گوناگون فردي و اجتماعي (همانند حقوق، سياست، اقتصاد، هنر و ...) به نوع نگرش به انسان بستگي دارد؛ ثالثاً تبيين و اثبات معارفي همچون ضرورت حيات پس از مرگ و وجود راه سعادت انسان (دين) و ويژگي هاي اين راه، مبتني بر شناختي صحيح از كمال «انسان» است. امور فوق در كتاب حاضر (انسان شناسي) مورد بررسي مي شود.