تخفیف ویژه!
کد شناسه :322800

صليب نخل

95,000 ریال

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

اين درست که خاستگاه سنت داستان گويي در مديوم رمان و داستان کوتاه، فرهنگ و ادبيات غرب بوده است، ولي ما نيز در ادبيات کهن کشورمان سنت هاي روايي خود را (به نظم و نثر) داشته ايم. افزون بر اين به عنوان ايرانياني مسلمان، در کتاب آسماني خود نيز قصصي داريم که از منظر محتوا و فرم روايت منحصر به فرد هستند. البته در اين مختصر قصد پرداختن به قصص قرآني و ويژگي هاي آن و نقاط اشتراک و افتراقش با قصص انساني را نداريم، اما در اين باب علي موسوي گرمارودي نوشته اي کوتاه اما خواندني دارد که در ابتداي کتابِ صليب نخل به عنوان مقدمه منتشر شده است. کتاب حاضر چهارمين چاپ از کتابي ست که در گذشته با نام «در مسلخ عشق» توسط همين ناشر دو بار منتشر شده بود و حالا بعد از يک نوبت چاپ توسط انجمن قلم (با عنوان صليب نخل)، دوباره توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي به زيور چاپ آراسته شده است. اين ناشر نيز براي چاپ چهارم کتاب از عنوان صليب نخل استفاده کرده است. صرف نظر از عنوان کتاب، چاپ جديد مزيتي بارز به چاپ هاي قبلي دارد که حاصل تجديدنظر و ويراست تازه اي است که علي موسوي گرمارودي از آن ارائه داده است. همچنين مقاله اي به عنوان پيش گفتار به کتاب افزوده با عنوان «نگاهي به قصه در قرآن و تفاوت آن با قصه ما». اين نوشته نکته اي کليدي دارد که مي تواند مدخل خوبي براي پرداختن به اين کتاب باشد. گرمارودي به درستي با توجه به مستنداتي که از آيات و روايات استخراج کرده و قياسي که ميان قصه هاي قرآني با قصه هاي بشري انجام داده، به اين جمعبندي رسيده است که «وجه تفارق داستان هاي قرآني از قصه هاي بشري تقابل دانش و تخيل است». همچنين اشاره کرده است که محتواي قصه هاي قرآني حق است و حقيقت، در حالي که محتواي قصه هاي بشري آميخته است با تخيل. با اين فرض بايد گفت موسوي گرمارودي نيز کوشيده قدم به راهي مشابه با قصه هاي قرآني بگذارد. او براي اين منظور رخدادهايي واقعي را دستمايه داستان هاي اين مجموعه قرار داده و از آيات و روايات مذهبي و اتفاقاتي برگرفته از تاريخ اسلام به عنوان منابع داستانهايش سود برده است. اين کتاب از سي وهشت داستان کوتاه با مضامين مختلف مذهبي تشکيل شده است: جوانمردي و حميت؛ مسابقه؛ در آغوش صحرا؛ بوي بهشت؛ شير زن احد؛ گردن بند مرواريد؛ سرسختي اباذر؛ شوق شهادت، جانشين پيامبر در پيشگاه قاضي، وفاي به عهد، فداکاري و ژرف نگري، تشنگي و... از عناوين داستان هاي اين کتاب هستند. عنوان کتاب برگرفته از يکي از همين داستان هاي کوتاه است. نويسنده در مورد برخي از داستان ها منابع مورد استفاده خود را به صورت پي نوشت مورد اشاره قرار داده است. «صليب نخل» داستان به دار آويخته شدن ميثم تمار در سومين سال حکومت يزيداست. به دستور يزيد ياران علي و فرزندش حسين (ع) را از ميان بردارد. يکي از اين افراد ميثم بود. رئيس شهرباني با يافتن ميثم در قادسيه او را به کوفه و ازآنجا نزد عبيد ا... بن زياد، حاکم کوفه آورد. ابن زياد خطاب به ميثم ميگويد: جان به در نخواهي برد. مگر از علي بد بگويي و بيزاري جويي. اما ميثم از اين کار امتناع ميکند. تا سرانجام از دست ها به دار آويخته ميشود. پيکر ميثم سه روز بردار مانده تا اينکه خرمافروشان، آن تنديس پايداري را از صليب نخل پايين آورند. داستان «جانشين پيامبر در پيشگاه قاضي» روايت دزديده شدن زره حضرت علي (ع) در هنگام خلافت ايشان است که باوجود قرار داشتن در جايگاه خليفه مسلمين، براي اثبات و حق خود همانند يک شهروند عادي در کوفه نزد قاضي ميرود. داستان در مسلخ عشق ماجراي دستگيري حجر بن عدي و سيزده تن از ياران اوست به جرم طرفداري از امير المومنين، کساني که در طول مسير بردن آن ها به مسلخ قرار ميشود هرکس ابراز ندامت کرده و از علي ابراز برائت کند و به او دشنام دهد آزاد شود... ديگر داستان هاي اين کتاب نيز به همين ترتيب برگرفته از داستان ها و ماجراهاي واقعي تاريخ اسلام هستند. نويسنده براي روايت اين داستانها از زباني ساده استفاده کرده و درمجموع داستان هايي خوش خوان و آموزنده را پيش روي مخاطبان کتاب گذاشته است.